Zgodne, sprawdzone, przetestowane – Medfile EDM odpowiedzią na wytyczne KIF

elektroniczna dokumentacja medyczna

Zgodne, sprawdzone, przetestowane – Medfile EDM odpowiedzią na wytyczne KIF

 

Wyzwanie Znalezienia Odpowiedniego Programu

Znalezienie programu zgodnego z wytycznymi organów odpowiadających za nadzór elektronicznych dokumentów medycznych w zakresie działalności fizjoterapeutów może okazać się nie lada wyzwaniem. Fizjoterapeuta chcący prowadzić tego rodzaju dokumentację w swoim gabinecie, musi rozejrzeć się za programem, który nie tylko spełnia normy formalne i prawne w zakresie dokumentacji pacjentów, ale także pozwoli na przejrzyste zbieranie informacji dotyczących rozliczeń działalności biznesowej lub we współpracy z NFZ.

 

Medfile - Twoje Rozwiązanie w Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

 

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna obsługiwana przez Medfile daje fizjoterapeutom możliwość prowadzenia opisu historii chorób pacjentów, gromadzenia jej i w określonych przypadkach udzielania informacji dotyczących ich zdrowia opierając się na regulacjach prawnych dotyczących zawodu fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017r. poz. 505). Obsługiwana przez program dokumentacja może zostać skontrolowana przez KIF, dlatego warto wybrać program, który będzie zgodny z wytycznymi KIF.

 

Regulacje Prawne Dotyczące Dokumentacji Medycznej

Prowadzenie dokumentacji medycznej w gabinecie fizjoterapeutycznym opiera się o kilka regulacji prawnych z ostatnich 10 lat. Są to ustawy dotyczące praw pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta (Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 i 1524), ustawa o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948, 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110 i 2217), o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845), rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).

 

Cyfryzacja w Polskim Systemie Służby Zdrowia

Szczególnie to ostatnie ministerialne rozporządzanie jest interesujące, ponieważ zakłada proces cyfryzacji w polskim systemie służby zdrowia. Pomimo iż środowisko lekarzy przesunęło termin obligatoryjnego wprowadzenia EDM, KIF zaleca prowadzenie dokumentacji medycznej w ten sposób. Metody odchodzące od tradycyjnych zwiększają możliwości współpracy z pacjentami, za pomocą odwrócenia proporcji -5.min dla biurokracji, 15 min. dla pacjenta oraz rozwijają rynek medyczny z uwagi na innowacje.

 

Program Medfile EDM jest kompatybilny z wytycznymi KIF oraz spełnia najbardziej wyśrubowane wymogi dotyczące: bezpieczeństwa wrażliwych danych, funkcjonalności, przejrzystości technicznej, możliwości rozbudowy. Przetestuj program i usprawnij pracę swojego gabinetu.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Dlaczego znalezienie odpowiedniego programu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej może być wyzwaniem dla fizjoterapeutów?

Znalezienie programu zgodnego z wytycznymi organów nadzoru może być wyzwaniem ze względu na potrzebę spełnienia norm formalnych i prawnych, a także zapewnienie przejrzystego zbierania danych dotyczących rozliczeń i współpracy z NFZ.

Co oferuje program Medfile EDM w kontekście prowadzenia dokumentacji medycznej przez fizjoterapeutów?

Program Medfile EDM umożliwia fizjoterapeutom prowadzenie historii chorób pacjentów, gromadzenie danych i udzielanie informacji zgodnie z regulacjami prawno-zawodowymi fizjoterapeuty.

Jakie są korzyści z korzystania z programu, który jest zgodny z wytycznymi KIF?

Programy zgodne z wytycznymi KIF pozwalają na pewność, że dokumentacja medyczna spełnia najwyższe standardy dotyczące bezpieczeństwa danych, funkcjonalności i przejrzystości technicznej.

elektroniczna dokumentacja medycznaoprogramowanie dla gabinetuwytyczne kif