Elektroniczna Dokumentacja Medyczna dla fizjoterapeutów – zgodna z wytycznymi KIF

elektroniczna dokumentacja medyczna

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna dla fizjoterapeutów – zgodna z wytycznymi KIF

 

Wciąż nie do końca wiadome jest, kiedy wprowadzenie programu elektronicznej dokumentacji medycznej stanie się obligatoryjne dla wszystkich placówek leczniczych i szpitali. Pomimo tego, że Ministerstwo Zdrowia ponownie przesunęło termin jej wdrożenia, obowiązek prowadzenia dokumentacji w postaci elektronicznej jest nieunikniony w najbliższej przyszłości. Lekarze fizjoterapeuci wiedzą już, czego wymaga od nich w tym aspekcie KIF.

 

EDM w pigułce

Elektroniczną Dokumentację Medyczną zgodnie ze stanowiskiem KIF stanowią wszystkie dane i informacje medyczne, które odnoszą się do stanu zdrowia pacjenta, które są gromadzone i udostępniane w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w fizjoterapii. Zgodnie z art. 9 pkt 4 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. poz. 1994 oraz z 2017 r. poz. 505) każdy fizjoterapeuta jest zobowiązany prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną.

Według KIF prowadzenie elektronicznej dokumentacji fizjoterapeutycznej zwiększa konkurencyjność podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych i zawyża szansę zawarcia umowy z NFZ.

 

Wymogi KIF dla elektronicznej dokumentacji medycznej


Zgodnie z wytycznymi KIF dokumentacja medyczna ma pełnić następujące funkcje:

 • opis procesu diagnostyczno – terapeutycznego,
 • gromadzenie informacji do rozliczeń z podmiotami ponoszącymi koszty udzielania świadczeń – Narodowy Fundusz Zdrowia, ubezpieczyciel komercyjny, pacjent,
 • źródło dowodowe w:
  • postępowaniach karnych związanych z naruszeniem przepisów karnych oraz postępowaniach z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej,
  • procesach cywilnych o odszkodowanie za błędy medyczne,
  • postępowaniach przed komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych w sprawie ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia,
  • postępowaniach w sprawach odszkodowań z tytułu ubezpieczenia.

 

Prowadzona dokumentacja medyczna może podlegać kontroli przez KIF, jak również może być poddana analizie w trakcie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego wobec fizjoterapeuty. KIF może ją również okazać do wglądu na żądanie sądów powszechnych w uzasadnionych przypadkach.

Najczęściej zadawane pytania
(FAQ)
Czym jest Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) według stanowiska KIF?

EDM zgodnie ze stanowiskiem KIF obejmuje wszystkie dane i informacje medyczne związane ze stanem zdrowia pacjenta, które są gromadzone i udostępniane w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w fizjoterapii.

Jakie są obowiązki fizjoterapeutów związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty?

Zgodnie z ustawą o zawodzie fizjoterapeuty, każdy fizjoterapeuta jest zobowiązany prowadzić i udostępniać dokumentację medyczną.

Jakie są główne funkcje dokumentacji medycznej według wytycznych KIF?

Główne funkcje dokumentacji medycznej według KIF to opis procesu diagnostyczno-terapeutycznego, gromadzenie informacji do rozliczeń z podmiotami finansującymi świadczenia zdrowotne oraz funkcja źródła dowodowego w różnych postępowaniach prawniczych.

program dla fizjoterapeutyelektroniczna dokumentacja medycznawytyczne kif