Ankiety online, a inne metody badań

Duża liczba kwestionariuszy, przekazywanie ich respondentom, zbieranie opinii, kopiowanie wyników do Excela to jest to, co może Ci przyjść na myśl, gdy usłyszysz termin badania terenowe. Jednak nie zawsze musi tak być. Narzędzia do ankiet online umożliwiają przeprowadzanie badań terenowych w prosty sposób, co więc warto wiedzieć?

Popularne metody badań terenowych

Użycie odpowiedniego rodzaju techniki zbierania danych może sprawić, iż wzmocni się skuteczność Twoich badań terenowych. Przeanalizujemy jednak wady tych technik zbierania danych w porównaniu do ankiet online. Najpopularniejsze metody badań terenowych są następujące:

 • obserwacja;
 • kwestionariusze;
 • wywiady;
 • dyskusja w grupach fokusowych.

Obserwacja

Obserwacja jest prostym sposobem zbierania danych i nie wymaga żadnych dodatkowych umiejętności, aby ją przeprowadzić. Nie wymaga też wielu umiejętności interpretacyjnych czy analitycznych, ponieważ zbierane dane to na przykład liczba osób, które odwiedziły centrum handlowe.

Kwestionariusze papierowe

Pamiętaj, że kwestionariusze można przesyłać przez telefon, e-mail lub internetowo. Bez wątpienia są to jedne z najpopularniejszych dostępnych metod badań terenowych. Dlatego występuje wiele wersji kwestionariuszy, lecz nie wszystkie są tak samo skuteczne. Warto, więc poświęcić trochę czasu na przeanalizowanie różnic oraz podobieństw.

Wywiady pogłębione

Przeprowadzanie wywiadów pogłębianych w celu zebrania danych do badań terenowych jest jedną z najlepszych metod uzyskania szczegółowych odpowiedzi. Zebrane dzięki nim dane mogą być niemożliwe do uzyskania, gdy korzysta się z innych metod. Kiedy przebywasz z respondentem, jesteś w stanie zdobyć dogłębną wiedzę na badany temat.

Dyskusje w grupach fokusowych

Dyskusje w grupach fokusowych gromadzą wybraną grupę osób w jednym miejscu o tym samym czasie. Wtedy zadawane są im pytania. Pomaga to zdobyć osobom przeprowadzającym badania wiele informacji i umożliwia zdobycie różnych perspektyw na podstawie opinii zaangażowanych osób.

Wady techniki obserwacyjnej w porównaniu do ankiet online

 • Istnieje duża zależność od obserwatora, ponieważ popełnione błędy mogą całkowicie wpłynąć na wyniki, które są zbierane z tego.
 • Jeśli obserwator ma uprzedzenia, wpłynie to na wynik końcowy.
 • Osoby zatrudnione do obserwacji mogą przejść gruntowne szkolenie, aby wiedzieć, co obserwować.
 • Ponieważ nie ma bezpośredniej interakcji z rzeczy, które są obserwowane, są szanse, że interpretacja może nie być całkowicie poprawna.

Wady techniki kwestionariuszowej w porównaniu do ankiet online

 • Noszenie dużej ilości papieru może być uciążliwe dla respondenta, jeśli planowany jest długi zestaw pytań.
 • Kiedy używasz kwestionariuszy, respondenci zazwyczaj oczekują pytań wielokrotnego wyboru, ponieważ są one łatwe do wypełnienia. Dlatego trudno jest zadawać pytania, w których można oczekiwać, że respondenci wyrażą swoje opinie w sposób szczegółowy.

Wady techniki wywiadu w porównaniu do ankiet online

 • Przeprowadzanie wywiadów jest procesem czasochłonnym i wiąże się z dużymi kosztami. Narzędzie do ankiet internetowych, jak SurvGo™ redukuje ten problem poprzez możliwość dodania odpowiedzi audio i wideo do ankiety online.
 • Ankieterzy muszą być dobrze wyszkoleni, aby wydobyć właściwe odpowiedzi od respondentów.
 • Oprócz wiedzy na dany temat, ankieterzy powinni również posiadać dobre umiejętności komunikacyjne.

Wady zogniskowanych dyskusji grupowych w porównaniu do ankiet online

 • Znalezienie odpowiednich osób do udziału w grupie fokusowej jest trudnym zadaniem.
 • Przekonujący członkowie grupy mogą zmniejszyć różnorodność dyskusji w grupie.

Jak widać inne metody, niż ankiety online mają wiele wad. Skorzystanie z narzędzi do przeprowadzania ankiet internetowych, jak SurvGo™ sprawi, że zaoszczędzisz sporo czasu, a także nakładów finansowych. Ponadto, zdobędziesz wiele cennych informacji w krótkim czasie.